Skip to main content

Persoonlijke ontwikkeling

Kwalitatieve
zorg

Jezelf
kunnen zijn

Begeleid
wonen

Unieke
locatie

Dagbesteding /
werken

Welkom op de website van Het Adriano Huis, wij willen ons graag aan u voorstellen.

Het Adriano Huis is ontstaan doordat twee vrienden de handen in elkaar hebben geslagen om een steeds groter wordende zorgbehoefte van cliënten waaraan binnen het reguliere zorgaanbod voor deze zorgvragers geen of onvoldoende gehoor kon worden gegeven.

Wij zagen in onze jarenlange werkgeschiedenis waar instellingen, zorgverleners, medewerkers en behandelteams tegen aanliepen. Met deze lange ervaring binnen de zorgwereld gaan wij een innoverende beweging maken om wel aan deze zorgvraag te kunnen voldoen.

Liefdevolle, betrouwbare en veilige leefomgeving.

Mensen zijn in beginsel allemaal op zoek naar waardering, liefde  en erkenning. Binnen Het Adriano Huis zijn dit de grondbeginselen waarop Het Adriano Huis is gevestigd. Dat ieder mens ’gelijk’ is, uit zich vooral wanneer je kijkt naar de kwaliteiten en niet de focus legt op de beperkingen.

Het Adriano Huis Jelle en Farid
Het Adriano Huis bewoners

Bewoners Adriano Huis zijn tevreden: ‘Ik wil hier nooit meer weg’

Antal Slager is voor El-Khassim en Gillissen het voorbeeld dat de methode werkt. ,,De jongen heeft veel meegemaakt, in veel instellingen gewoond, en ook op een gesloten afdeling gezeten. Toen hij hier binnenkwam zat hij onder de medicatie, was hij angstig en kon hij niet alleen zijn. Nu is de medicatie tot een minimum afgebouwd. Hij leeft meer en lacht meer”, glundert El-Khassim die Antal een grote pluim geeft. ,,Je doet het allemaal zelf, hè jongen.”